ALUCA garantibestemmelser

1. Med forbehold for nedenstående garantibetingelser, garanterer ALUCA GmbH slutkunden (herefter kaldet kunden), at produkter leveret til kunden efter 1. juli 2016 vil være fri for materielle og/eller produktionsvej i en periode på otte (8) år fra leveringstidspunktet (garantiperiode), forudsat at nedenstående betingelser er opfyldt. ALUCA GmbH afhjælper påviste mangler enten ved reparation eller levering af nye eller fuldkommen renoverede dele.

Garantien dækker følgende produkter:

 • Indretningsmoduler og tilbehør af aluminium (System ALUCA)
 • ALUCA dimension2 gulvsystem
 • ALUCA sværlast skuffeskinner af egen produktion
 • ALUCA kufferter af aluminium
 • Sidebeklædning af aluminium
 • Skillerum af aluminium
 • Sammenklappelig arbejdsbænk
 • Bordplader monteret som del af en indretning
 • ALUCA specialdele af aluminium
 • Skuffer inkl. håndtag og lukkemekanisme
 • Skuffeinddelinger af aluminium
 • Skuffeudtræk, forudsat de er monteret fra fabrik

Garantien dækker ikke:

 • Alle elektriske installationer som fx. invertere, batterier, lys og elektrisk tilbehør
 • Tilbehør til bilen (fx. tagbøjler, lift og trin)
 • Plastik tilbehør (fx. anti-slip måtter, bokse, kufferter og skillerum), glas og tætninger
 • Reolindretninger og reservedele fra serierne AluM og AluV
 • Montage i bilen inkl. montage- og forbrugsartikler
 • Bund, loft- og sidebeklædning
 • Dele udviklet og installeret specielt til kunden
 • Indretninger, der ikke er fastgjort til køretøjet
 • Xetto og MAD EAsyLoad-produkter til lastning
 • Visuelle forandringer, pletter, ridser, misfarvninger ( også forårsaget af UV lys eller frost), rust, skimmel og andre forandringer, der ikke har nævneværdig indflydelse på funktionaliteten
 • Produktfejl der kan henføres til, at produktet har været udsat for ydre påvirkninger (fx. kemikalier, salt, røg, snavs og anden forurening) medmindre ALUCA GmbH andet sted garanterer modstandsdygtighed for samme
 • Produktfejl forårsaget af skader grundet force majeure (storme, lyn, hagl, brand, strømafbrydelse, ulykke, oversvømmelse, sneskader, laviner, frost, jordskælv, cykloner, vulkanudbrud, jordskred, skadedyr og andre påvirkninger fra dyr), ulykker, manglende vedligeholdelse, reparationer på køretøjet, hærværk eller tyveri.

2. Andre krav fra kunden mod ALUCA GmbH, især om skadeserstatning, er holdt udenfor garantien, i det omfang det er tilladt. Garantien kan ikke forlænges. Kundens kontraktmæssige og juridiske rettigheder over for den pågældende forhandler påvirkes dog ikke af denne garanti.

3. Krav under denne garanti eksisterer kun hvis:

 • produktet ikke viser skader eller slid forårsaget af brug, der afviger fra det normale formål og specifikationer fra ALUCA GmbH. Især skal specifikationerne for maximal lasteevne på specifikke elementer være overholdt (se load safety sticker) under www.aluca.dk
 • produktet ikke er ombygget eller ændret uden godkendelse.
 • produktet er monteret og fastgjort til bilen i henhold til ALUCAs forskrifter af enten ALUCA GmbH eller en godkendt ALUCA partner
 • der udelukkende er monteret tilbehør godkendt af ALUCA GmbH på produktet
 • ALUCA GmbH garantimærket på produktet ikke er fjernet eller gjort ulæselig
 • kunden, når han hævder garantien, kan bevise, at produktet er blevet regelmæssigt serviceret iht. de intervaller, der er angivet i installationshåndbogen og vedligeholdelsesinstruktioner (installationsmanualen kan downloades fra www.aluca.de).
 • produktet er blevet brugt i køretøjer i normal trafik (langvarig brug off-road, i krigszoner eller ørkener er ikke at betragte som normal trafik)

4. Krav som følge af denne garanti kræver, at kunden kontakter ALUCA GmbH skriftligt på info@aluca.dk og beskriver fejl samt vedhæfter foto af fejlen, hvorefter ALUCA GmbH vil analysere fejlen inden for 30 arbejdsdage

ALUCA GmbH vil herefter oplyse, hvorvidt kravet kan godkendes samt i givet fald hvordan det videre sagsforløb vil foregå. Omkostninger forbundet med uopfordret indsendelse af produkter vil være for kundens regning.

ALUCA GmbH beslutter hvorvidt produktet skal sendes til ALUCA GmbH eller en godkendt ALUCA-partner, for at gøre krav på garantien.

5. Denne garanti gælder under forudsætning af, at der fremlægges bevis for købet som beskrevet ovenfor. Dette gælder også bevis for videresalg til anden ejer af produktet. Denne garanti er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FNs Salgskonvention (CISG).

Date: June 2018