Imprint

ALUCA GmbH
Westring 1
74538 Rosengarten
Deutschland

T +49 (0) 791 950 40 0
F +49 (0) 791 950 40 20
E info@aluca.de

CEO: Frédéric Straβ

Stuttgart District Court: HRB 571025
Registered office: Rosengarten

VAT ID: DE 163545773

Image rights
© ALUCA GmbH

Betingelser for anvendelse af ALUCAs website

Velkommen til ALUCAs hjemmeside (“www.aluca.de”). Denne website og dets indhold tilhører og administreres af ALUCA GmbH (“ALUCA”), hvis hovedkontor ligger Westring 1, 74538 Rosengarten, Tyskland – registreringsnummer HRB 571025. Aluca er repræsenteret i Danmark af Vankompagniet A/S. Lokale forskelle kan forekomme. Kontakt venligst Vankompagniet hvis der er yderligere spørgsmål.

Anvendelsesområde

Disse vilkår og betingelser for anvendelse (“Betingelser for anvendelse”) gælder for dine besøg på og din brug af websitet, såvel som for alle oplysninger, anbefalinger og / eller tjenester, der leveres til dig på eller gennem denne hjemmeside (“Oplysningerne” ).

Ved at åbne og benytte dette website accepterer du ​​vores betingelser for brug. Disse betingelser kan til enhver tid ændres af ALUCA. De ændrede betingelser træder i kraft på tidspunktet for offentliggørelsen på dette website. Brugere af websitet rådes til regelmæssigt at læse betingelserne, for at se om der er ændringer.

Disse betingelser for brug blev sidst ændret den 30. januar 2017.

Oplysninger og ansvar

Informationen er kun til generel information og udgør ikke rådgivning. ALUCA vil gøre en rimelig indsats for at holde oplysningerne på dette website nøjagtige og ajourførte, men garanterer ikke, at websitet samt informationen eller begge dele er fri for fejl, mangler, malware og vira eller at websitet og / eller informationen er nøjagtig og opdateret.

ALUCA er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brugen af ​​(eller manglende evne til at bruge) websitet, herunder skader forårsaget af malware, vira samt forkerte eller ufuldstændige oplysningerne eller fejl på websitet medmindre en sådan skade er resultatet af en forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed fra ALUCA’s side.

ALUCA er endvidere ikke ansvarlig for skader, der skyldes brugen af ​​(eller manglende evne til at bruge) elektroniske kommunikationsmidler, uanset om de vedrører websitet, herunder – men ikke begrænset til – skader som følge af fejl eller forsinkelse i levering af elektronisk kommunikation, aflytning eller manipulation af elektronisk kommunikation fra tredjepart eller af computerprogrammer, der bruges til elektronisk kommunikation og transmission af vira.

Fortrolighedspolitik

Personlige data leveret eller indsamlet gennem eller i forbindelse med dette website må kun bruges i overensstemmelse med ALUCAs Fortrolighedspolitik. Betingelserne for brug er underlagt ALUCAs Fortrolighedspolitik offentliggjort på dette websted

Links til andre websites

Dette website indeholder muligvis links til eksterne internetsider. ALUCA er ikke ansvarlig for brug eller indhold af internetsider, der linker til dette website, eller som er linket fra det. ALUCAs Fortrolighedspolitik gælder ikke for indsamling og behandling af dine personlige data på eller gennem sådanne eksterne sider

Immaterielle rettigheder

Medmindre andet er angivet, ejes alle rettigheder til dette website og informationen, herunder copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, af ALUCA. Brugere har tilladelse til at læse websitet og informationen samt lave kopier til eget personligt brug, for eksempel ved at udskrive eller opbevare det. Al anden brug af websitet eller informationen, f.eks. lagring eller gengivelse af (en del af) websitet på ethvert eksternt website eller oprettelse af links, hypertext-links eller dybe links mellem websitet og ethvert andet website eller andet brug, er forbudt uden forudgående skriftligt samtykke fra ALUCA.

“ALUCA®” og alle andre varemærker, der figurerer på dette website er registrerede varemærker tilhørende ALUCA, Pon Holdings B.V. eller et af dets datterselskaber og / eller datterselskaber.

Uopfordrede ideer

I tilfælde af at du sender uopfordrede ideer og / eller materiale, uanset om det består af tekster, billeder, lyd, software, information eller andet (“materiale”) på dette website eller  til ALUCA via e-mail eller på anden måde, har ALUCA ret at bruge, kopiere og / eller kommercielt udnytte sådanne materialer i videst muligt omfang og gratis. ALUCA er ikke bundet af nogen fortrolighedsforpligtelse med hensyn til sådanne materialer.

Du holder ALUCA skadesløs for alle handlinger, krav og forpligtelser, der er lidt, pådrages eller opretholdes af ALUCA som et resultat af brug og / eller udnyttelse af de materialer, der krænker tredjeparts (immaterielle rettigheder) rettigheder eller på anden måde er ulovlig over for en tredjepart.

Individualitet

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse Betingelser for anvendelse af en kompetent domstol erklæres ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, skal resten af ​​disse anvendelsesbetingelser fortsætte og anvendelsen af en sådan bestemmelse skal fortolkes således, at det med rimelighed påvirker parternes hensigt. Parterne er endvidere enige om at erstatte en sådan ugyldig eller ikke-håndhævelig bestemmelse i disse anvendelsesbetingelser med en gyldig og håndhævelig bestemmelse, der i videst muligt omfang skal nå de økonomiske, forretningsmæssige og andre formål med en sådan ugyldig eller ikke-håndhævelig bestemmelse.

Gældende lov og jurisdiktion

Disse anvendelsesbetingelser er udelukkende underlagt tysk lovgivning. Alle tvister, der opstår i forbindelse med disse anvendelsesbetingelser, herunder tvister om eksistensen og gyldigheden heraf, skal forelægges de kompetente domstole i Stuttgart, Tyskland, medmindre bindende lovmæssige krav specificerer andet.